fbpx


 
 
 

Snoreplastyka – leczenie chrapania metodą iniekcji Fibro Vein

Chrapanie spowodowane jest wibracją tkanek miękkich podniebienia, języczka, łuków podniebienno-gardłowych i podniebienno-językowych, której towarzyszy zapadanie się ścian gardła podczas snu. Problem ten dotyczy znacznej części naszego społeczeństwa, głównie otyłych mężczyzn w średnim wieku. Wraz z wiekiem wzrasta częstość chrapania – po 60 roku życia z problemem tym boryka się ponad 60 proc. mężczyzn i 40 proc. kobiet. Jedna ze skutecznych metod leczenia chrapania polega na usztywnieniu podniebienia, a przykładem takiej terapii są iniekcje podśluzówkowe, czyli tzw. snoreoplastyka iniekcyjna.

Iniekcje pośluzówkowe Fibro Vein

Fibro Vein to roztwór do wstrzykiwań produkowany przez brytyjski koncern farmaceutyczny STD Pharmaceuticals Products, który zawiera siarczan sodowy tetradecylu (ang. sodium tetradecyl sulfate – STS) o stężeniu 0,2, 1 lub 3 proc. Do tej pory był wykorzystywany przede wszystkim w skleroterapii żylaków kończyn dolnych i pajączków, czyli rozszerzonych drobnych naczyń krwionośnych. W ostatnich latach preparat Fibro Vein znalazł zastosowanie również w leczeniu chrapania.


 
 
 

Zalety zabiegu

Snoreplastyka – leczenie chrapania za pomocą iniekcji preparatem Fibro Vein to bezbolesna i małoinwazyjna metoda, której zastosowanie ogranicza ryzyko wystąpienia powikłań. Zabieg przeprowadza się ambulatoryjnie w znieczuleniu miejscowym.


 
 
 

Wskazania

U pacjentów, u których chrapanie nie jest spowodowane żadną możliwą do ustalenia przyczyną, iniekcje podśluzówkowe stanowią właściwe rozwiązanie. Ponieważ po zabiegu dochodzi do usztywnienia, a nie skrócenia podniebienia, jak ma to miejsce w przypadku  innych operacji usunięcia nadmiaru tkanki, snoreoplastyka iniekcyjna może być stosowana w leczeniu tylko niektórych postaci chrapania. Iniekcje preparatem Fibro Vein mogą być łączone z innymi procedurami i stosowane jako uzupełnienie bardziej inwazyjnych zabiegów, jeśli zachodzi potrzeba dodatkowego usztywnienia podniebienia. Metoda ta może być z powodzeniem stosowana u pacjentów, którym dokucza lekki obturacyjny bezdech senny, a przyczynę chrapania są wibracje poszerzonego podniebienia miękkiego wraz z języczkiem.


 
 
 

Przeciwwskazania

Rozważając zabieg iniekcji podśluzówkowej w celu zmniejszenia chrapania, warto wcześniej poddać się badaniom w kierunku bezdechu sennego. Być może z ich pomocą uda się ustalić przyczynę chrapania i wdrożyć odpowiednie leczenie przyczynowe. Snoreplastyka iniekcyjna nie jest wskazana do leczenia pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym. Warto również wiedzieć, iż z badań wynika, że na skuteczność tej metody leczenia wpływa masa ciała chorego – u pacjentów z dużą otyłością iniekcje są mniej skuteczne w porównaniu do osób o mniejszej masie ciała.


 
 
 

Przed zabiegiem

Wybór metody leczenia poprzedzają wywiad lekarski i odpowiednie badania. Na tej podstawie laryngolog decyduje o wykonaniu snoreoplastyki iniekcyjnej. Właściwa kwalifikacja pacjenta do zabiegu i indywidualne podejście do jego problemów zdrowotnych zapewniają osiągnięcie dobrych wyników terapeutycznych.


 
 
 

Na czym polega zabieg

Snoreplastyka iniekcyjna polega na wstrzyknięciu podśluzówkowo około 2 ml preparatu Fibro Vein w wybrane miejsca w okolicy podniebienia miękkiego. Zabieg inicjuje tzw. jałowy proces zapalny, w wyniku którego w ciągu kilku – kilkunastu tygodni powstaje bliznowata tkanka włóknista. Ponieważ jest ona twardsza i sztywniejsza od naturalnej tkanki, podniebienie zostaje usztywnione i zmniejsza się jego podatność na wibracje. Sam zabieg zazwyczaj trwa około 20-30 minut.


 
 
 

Zalecenia po zabiegu

Po zabiegu pacjent poddawany jest godzinnej obserwacji, aby wykluczyć nadwrażliwość na podany lek. Po sześciu tygodniach należy zgłosić się na wizytę kontrolną. Jeśli uzyskany efekt okaże się niezadowalający, zabieg można powtórzyć, stosując preparat o tym samym lub wyższym stężeniu.


 
 
 

Efekty zabiegu

Preparat Fibro Vein wstrzyknięty podśluzówkowo pobudza tkankę do tworzenia ograniczonej blizny, co powoduje usztywnienie podniebienia i zmniejszenie jego wibracji będących przyczyną tak charakterystycznego dla chrapania hałasu. Z publikacji zamieszczonej w amerykańskim magazynie Otolaryngology Head and Neck Surgery wynika, że po 1-2 miesiącach po zabiegu aż 92 proc. pacjentów zauważa poprawę i ograniczenie częstotliwości chrapania. Po upływie 19 miesięcy 75 proc. uczestników badania nadal było zadowolonych z efektów snoreoplastyki iniekcyjnej. Równie dobre wyniki uzyskano w badaniu, którego wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie medycznym Otolaryngologia Polska.

 


 

Masz dodatkowe pytania?

Wyślij formularz

Szybki kontakt