fbpx

coaching

 

Wiele dyskusji pojawia się dzisiaj wokół coachingu, najprawdopodobniej wynika to z tego, że o  coachingu wciąż wiele osób w ogóle nie wie…

Ideą coachingu jest przede wszystkim pomoc ludziom w dokonywaniu zmian w ich życiu w taki sposób, w jaki tego oczekują oraz pomoc w podążaniu w kierunku, w którym chcą podążać. Jest mechanizmem szlifowania kompetencji w obszarze, który chce rozwijać klient. To czas spędzony wspólnie, który jest oparty na partnerskiej relacji oraz wzajemnym zaufaniu. Coach pomaga ludziom w zmienianiu się w tego, kogo chcą i być. Jest to wydobywanie i wzmacnianie tego, co w ludziach najlepsze. Wzmacnianie firmy nie odbywa się w tym przypadku tylko przez rozwijanie swoich indywidualnych kompetencji, ale też przez kształtowanie prawidłowych postaw. 
 

Coaching to proces

Coaching to również proces, który trwa i  musi być umiejscowiony w czasie. Jest to niezwykle istotne, ze względu na to, że każdy efekt uzyskany dziś, jest wzmacniany w taki sposób, by powodować jeszcze większą efektywność w dalszej przyszłości. Dlatego też można śmiało powiedzieć, że coaching jest inwestycją stały i długofalowy rozwój.

 

Definicja coachingu

Standardowo rozumiany coaching to osiąganie nowych umiejętności poprzez usuwanie  nieskutecznych zachowań. Jest nierozerwalnie związany z obserwacją  w ciągu wykonywanej pracy, samooceną klienta, informacją zwrotną od coacha oraz wspólnym planowaniu nowych strategii postępowania. Coaching uwzględnia, że na nasze zachowanie ma wpływ zdecydowanie więcej czynników niż wyłącznie umiejętności lub wiedza. Równie ważne są: system poglądów i przekonań, nawyki, które są zakorzenione w naszym w myśleniu i działaniu, przyjmowana przez nas hierarchia wartości, poczucie tożsamości, a także odczuwanie harmonii pomiędzy życiem osobistym i zawodowym. Każdy z tych czynników może zwiększyć lub obniżyć potencjał naszej pracy. Tak samo ważny jest sposób, w jaki zarządzamy naszymi emocjami oraz budujemy relacje z innymi ludźmi. 
Coaching w tym rozumieniu jest pomocny w odkrywaniu przyczyn zachowań, które są dla nas samych mało użyteczne. Jest to punkt wyjścia do wypracowywania nowych rozwiązań. Proces ten prowadzi do szybkiej i trwałej zmiany. Trwałość tej zmiany jest naturalnym następstwem używania autentycznych zasobów klienta. Często zdarza się, że człowiek nie jest świadomy swoich naturalnych zasobów. Zdarza się równie często, że używa ich tylko w niektórych obszarach swojego życia. Kiedy zaczyna używać ich w nowych obszarach lub w nowy sposób, wzrasta satysfakcja i zadowolenie a każdy człowiek lubi utrzymywać te stany.

Coaching można podzielić na różne typy. Opiszemy je bardzo krótko – informacyjnie – dla pełniejszego obrazu tej dziedziny.

 • Coaching biznesowy Coach, który prowadzi coaching dla biznesmenów ma do czynienia z tematami związanymi z pracą oraz jej przebiegiem.
 • Executive coaching Jest to coaching wyższej kadry zarządzającej, prowadzony w celu ulepszenia sposobu podejmowania decyzji strategicznych oraz zdolności przywódczych.
 • Coaching życiowy
  Coaching ten nie dotyka obszaru pracy klienta. W praktyce jednak występuje zależność pomiędzy pracą a życiem prywatnym klienta- wynika to stąd, że praca jest częścią życia, stąd coaching życiowy będzie także obejmował dyskusje o pracy, tak samo jak coaching biznesowy często dotyka zagadnień dotyczących życia osobistego klienta.
 • Coaching sportowy
  Coaching sportowy dotyczy wzrostu osiągnięć sportowców w ich dyscyplinach. Sportowcy zazwyczaj są szkoleni przez byłych profesjonalnych sportowców, którzy z pewnością mają na swoim koncie wiele osiągnięć sportowych ale niekoniecznie cechują się szczytowymi osiągnięciami. Dzieje się tak dlatego, że najlepsi zawodnicy nie muszą jednocześnie być najlepszymi coachami. Coaching wymaga innego rodzaju umiejętności. 
Popularność coachingu wzrasta przede wszystkim ze względu na jego dużą efektywność. Korzyści z coachingu są niezwykle wyraźne, widoczne i liczne. 

Zalety dla firmy

 • Oszczędność czasu oraz środków finansowych. Coaching to najszybszy sposób podnoszenia efektywności. 
 • Możliwość rozwoju w miejscu pracy i pomoc w rozwoju ścieżki kariery zawodowej. 
 • To wspaniały sposób na kontynuację i rozwój efektów treningów i szkoleń w organizacji. 
 • Coaching to zdecydowana precyzja w działaniach, a co za tym idzie – bardzo duża skuteczność. 
 • Coaching wzmacniając osobę powoduje wzmocnienie tego ogniwa organizacji, w którym ta osoba działa. 
 • Coaching promuje zmianę w organizacji lub firmie przez osoby, które są strategicznie ważne i opiniotwórcze na różnych poziomach zarządzania. 
 • Ogromna moc coachingu jako narzędzia motywacyjnego. 
 • Coaching jest prowadzony w taki sposób, że nie koliduje z codziennymi zadaniami i obowiązkami zawodowymi. Istnieje także możliwość prowadzenia coachingu na odległość za pomocą telefonu lub maila, jako kontynuacji sesji coachingowych – spotkań.  

Zalety dla uczestnika

 • Coaching pomaga odkrywać jeszcze niepoznane a w związku z tym nie wykorzystane do tej pory naturalne zasoby, którymi klient dysponuje. 
 • Indywidualne podejście. 
 • Proces rozwojowy jest precyzyjnie połączony ze specyficznymi zadaniami przynależnymi do konkretnego stanowiska. 
 • Uwzględnienie ścieżki długofalowego rozwoju (awansu). 
 • Korzystanie z indywidualnych, charakterystycznych dla konkretnej jednostki strategii uczenia i motywowania się. 
 • Wypracowanie sposobów osiągania indywidualnych celów w taki sposób, by wpierały osiąganie celów organizacji. Coaching jest procesem, w którym jest miejsce i na jedne, i na drugie.  

Podkreślamy, że to tylko niektóre korzyści z wielu. 

 

Masz dodatkowe pytania?

Wyślij formularz

Szybki kontakt