fbpx

 

W ostatnich latach lawinowo rośnie liczba badań, które wskazują na istotny wpływ zaburzeń oddychania podczas snu na występowanie wielu chorób układu sercowo-naczyniowego, m.in. nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, niewydolności i zaburzeń rytmu serca. Związany z chrapaniem bezdech senny stanowią przyczynę zarówno wtórnego nadciśnienia tętniczego, jak i wielu innych chorób układu sercowo-naczyniowego.

 

Zaburzenia oddychania podczas snu

Chrapanie oznacza początek zaburzeń oddychania podczas snu, co jest już problemem zdrowotnym. Uporczywe, nagminne chrapanie, któremu towarzyszy bezdech senny i bardzo częsta zmiana pozycji ciała, powoduje niedotlenienie w czasie snu. Sen ma służyć regeneracji organizmu i poprawie metabolizmu – jeśli nie spełnia swojej funkcji, należy jak najszybciej zająć się leczeniem nocnych zaburzeń oddychania.

Problemy krążeniowo-oddechowe

Im jesteśmy starsi, tym bardziej potrzebujemy dobrego, dotlenionego snu. Zaburzenia oddychania, takie jak uporczywe chrapanie i obturacyjny bezdech senny (OBS), składają się na zespół zdrowotnych problemów krążeniowo-oddechowych. Niesie on ze sobą wiele negatywnych konsekwencji, np. skłonności do nadciśnienia tętniczego i zawałów mięśnia sercowego, a także udarów mózgu i cukrzycy.

Niedotlenienie krwi

Chrapanie i bezdech senny powodują niedotlenienie mózgu. Nasycenie krwi tętniczej w tlen może spaść nawet o połowę, co jest bardzo groźne dla serca i wszystkich organów wewnętrznych. Nieregularna praca mięśnia sercowego, który jest pozbawiony odpowiedniej ilości tlenu, może doprowadzić do arytmii, a w konsekwencji do zawału serca lub udaru mózgu.

 

Chrapanie to zwiększone ryzyko zawału serca

 

Choroby sercowo-naczyniowe

Nieleczony obturacyjny bezdech senny jest przyczyną częstszego występowania nadciśnienia tętniczego (ponad połowa chorych z OBS cierpi na nadciśnienie tętnicze) i choroby niedokrwiennej serca, która u chorych z OBS występuje od 2 do 4 razy częściej.

Inne choroby spowodowane chrapaniem i związanym z nim bezdechem sennym to:

  • niewydolność serca (rozwój nadciśnienia tętniczego prowadzi do przerostu i zaburzeń funkcji lewej komory serca, czego efektem końcowym jest jego niewydolność);
  • zaburzenia rytmu i przewodzenia – są one związane ze stopniem niedotlenienia podczas snu, współistnieniem choroby wieńcowej i/lub niewydolności serca.

Chrapanie i nadciśnienie tętnicze

Chrapanie łączy się z obturacyjnym bezdechem sennym w jeden zespół zaburzeń chorobowych. Jeśli ktoś chrapie, to albo już cierpi z powodu OBS, albo zagraża mu bezdech. Co trzeci pacjent z OBS ma nadciśnienie tętnicze, a wielu chorych jeszcze nawet o tym nie wie. Dwóm na trzech pacjentom z nadciśnieniem tętniczym dokucza bezdech senny. Nawet pojedyncze bezdechy zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju nadciśnienia tętniczego o 42 proc. w porównaniu do osób, które śpią prawidłowo. Chrapanie to zwiększone ryzyko zawału serca

Mechanizm powstawania podwyższonego ciśnienia tętniczego

Obturacyjny bezdech senny pobudza układ współczulny do podwyższenia ciśnienia tętniczego. Ponieważ podczas wielokrotnie powtarzających się bezdechów obniża się zawartość tlenu i wzrasta stężenie dwutlenku węgla we krwi, organizm zaczyna odczuwać niedotlenienie. Pobudzona zostaje wówczas aktywność współczulna, co znacząco zwiększa stężenie neuroprzekaźników we krwi (adrenaliny, noradrenaliny i dopaminy), które silnie zawężają naczynia krwionośne. W ten sposób zaczyna wzrastać ciśnienie krwi.

Pobudzenie układu współczulnego prowadzi również do wytwarzania angiotensyny II, substancji, która najsilniej zwęża światło tętnic. W efekcie dochodzi do wysokiego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi, a ponadto zostają uruchomione procesy sprzyjające utrwalaniu się nadciśnienia, np. zatrzymanie sodu we krwi.

 

Migotanie przedsionków

Z powodu bezdechu sennego nie dochodzi do fazy snu głębokiego, a ciśnienie tętnicze chorego nie obniża się tak, jak u zdrowych osób. Z tego powodu ponad 50 proc. pacjentów z OBS ma nadciśnienie tętnicze. U pacjentów z ciężką postacią bezdechu sennego ryzyko wystąpienia migotania przedsionków jest aż cztery razy wyższe w porównaniu z osobami, które śpią prawidłowo i nie cierpią na zaburzenia snu. Obturacyjny bezdech senny sprawia, że w wyniki gwałtownych zmian cyklu pracy serca dochodzi do migotania przedsionków, które dwukrotnie zwiększa śmiertelność w porównaniu do zdrowej populacji.

 

Zmiany miażdżycowe

Bezdech senny przyczynia się również do powstania zmian miażdżycowych. Występujące podczas chrapania wibracje tkanek podniebienia miękkiego i podstawy języka mogą powodować mikrourazy i stany zapalne, a w konsekwencji zwężenie tętnic szyjnych. Zmiany te zwiększają ryzyko rozwoju miażdżycy, najczęstszej przyczyny zawału mięśnia sercowego i udaru mózgu. Prawdopodobnie drgania tkanek podczas chrapania bezpośrednio uszkadzają tętnice.

Chrapanie to nie tylko problem natury estetycznej. Najważniejszym powodem do podjęcia leczenia jest wysokie ryzyko wystąpienia bezdechu sennego, który pociąga za sobą bardzo poważne konsekwencje dla serca i układu krążenia. Istnieje szereg danych i badań klinicznych, które dokumentują niekorzystny wpływ OBS na zaburzenia rytmu serca, a także na występowanie i przebieg choroby wieńcowej. Ostatnie prace nad niewydolnością serca potwierdzają niekorzystny przebieg kliniczny choroby w przypadku współwystępujących bezdechów sennych.

Więcej informacji uzyskasz konsultując się z naszymi specjalistami – http://www.olimedica2.prohost.pl/kontakt/

 

Masz dodatkowe pytania?

Wyślij formularz

Szybki kontakt